Mənzərə Sifarişi

Mənzərə janrı ilə əsasən təbiətin füsunkar gözəllikləri əks olunur. Bu əsərlərdə insanı düşündürən və təsir edən əsas cəhət mənzərə təsvirlərindəki realizm qüvvəsi və lirikadır. Dağ-dərə, çöl-çəmən, göl-meşə və s. kimi müxtəlif təbiət guşələrinin müxtəlif təbiət hadisələrinin (ildırım, tufan, külək, yağış, qar, çən, duman və ya sakit günəşli hava və s.) müşayiəti ilə təsvir olunması insana mənəvi zövq bəxş edir. Bu mənzərə əsərləri ofislərin, evlərin, restoranların və s. dekorasiyalarının tamamlayıcı hissəsi kimi əla bir vasitədir.

Sifariş Et  Qaydaları oxu