Heykəltəraşlıq nümunələri

Təsviri sənətin növlərindən biri olan heykəltəraşlıqda insan və ya hər hansı təsvir obyekti həcmli formada yaradılır. Heykəltəraşlıq nümunələri əsasən iki növdə – dəyirmi və ya relyef texnikalarından istifadə edilməklə hazırlanır. Dəyirmi heykəllərin əsas hissəsi əsasən fəzada olur, yəni heykəl dörd tərəfdən də baxımlı olur. Relyef texnikası ilə yaradılan heykəltəraşlıq nümunələrinin bir hissəsi (arxası) isə müstəviyə, divara və ya bu kimi digər bir “səth”ə bitişik olur.

Təsvir obyektinin nə dərəcədə qabarıq olmasından asılı olaraq, relyefin bir neçə dərəcə növü ola bilər. Ümumiləşdirilmiş formada desək, baralyef və qoralyef kimi növlərə ayrılır. Baralyef dedikdə, aşağı dərəcəli relyef nəzərdə tutulur, yəni burada təsvir olunan fiqur arxa səthə nəzərən çox az dərəcədə qabardılmış olur. Qoralyef nümunələrdə isə təsvir obyektinin 50%-dən çox hissəsi qabarıq formada təsvir olunur. Reyef texnikasının əksinə olaraq, kontur-relyef texnikası da vardır ki, burada təsvir obyekti səthdən qabarıq tərzdə deyil, əksinə səthi yonaraq səthin daxilində öz əksini tapır.

Artlife Azerbaijan© təsviri incəsənətin heykəltəraşlıq sahəsinin hər sahə, janr və ya stilinə uyğun sifariş qəbul etmək və bu sifariş qarşılığında yüksək səviyyəli və münasib qiymətlərlə təklif paketi təqdim etmək iqtidarındadır.

Təklif etdiyimiz heykəltəraşlıq nümunələri istəyinizə və məqsədinizə uyğun olaraq gips, bronza, poliestr və s. kimi materiallardan hazırlana bilər. İstər tam fiqur (bədənin bütün əzaları əks olunmaqla), istərsə də yarımfiqur (tors və ya büst) sənət əsərləri əsl professionallıqla işlənilir. Tors dedikdə – baş, çiyinlər, qollar və bədənin bir hissəsi (əsasən, ayaqlar daxil edilmədən), büst dedikdə isə – baş, çiyinlər (qollar və ayaqlar daxil edilmədən) nəzərdə tutulur.