Relyef heykəllər

Səth üzərində qabartma şəklində yaradılan heykəllərə relyef heykəllər deyilir. Relyef texnikası ilə yaradılan heykəltəraşlıq nümunələrinin bir hissəsi (arxası) müstəviyə, divara və ya bu kimi digər bir səthə bitişik olur. Bu səbəbdən relyef heykəllər dəyirmi heykəllərdən fərqli olaraq, dörd tərəfdən deyil, maksimum üç tərəfdən baxımlı olur. Təsvir obyektinin nə dərəcədə qabarıq olmasından asılı olaraq, relyefin bir neçə dərəcə növü ola bilər. Ümumiləşdirilmiş formada desək, baralyef və qoralyef kimi növlərə ayrılır.

1) Baralyef – Baralyef dedikdə, aşağı dərəcəli relyef nəzərdə tutulur, yəni burada təsvir olunan fiqur arxa səthə nəzərən çox az dərəcədə qabardılmış olur.

2) Qoralyef – Bu növ heykəltəraşlıq nümunələrində təsvir obyektinin 50%-dən çox hissəsi qabarıq formada təsvir olunur.