Rembrandt

Məşhur holland rəssamı və qrafiki, dünya incəsənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Rembrandt yaratdığı portretlərdə obrazların səciyyəvi cizgilərini məharətlə verə bilmişdir. Rembrandtın çəkdiyi süjetli kompozisiyalarda bir tərəfdən barokko incəsənətinə xas dekorativ əlamətlər, digər tərəfdən isə obrazların realist şərhi özünü büruzə verir.1234567891011121314151617181920212223242526272829