Dəyirmi heykəllər

“Dəyirmi” texnikasından istifadə edilməklə hazırlanan heykəllərin əsas hissəsi əsasən fəzada olur, yəni heykəl dörd tərəfdən də baxımlı olur. Təklif etdiyimiz heykəltəraşlıq nümunələri istəyinizə və məqsədinizə uyğun olaraq gips, bronza, poliestr, merbet, daş və s. kimi materiallardan hazırlana bilər.  Heykəllər əsasən 3 növdə hazırlanır:

1) Tam fiqur – Bu növ heykəltəraşlıq nümunələrində təsvir obyekti tam olaraq, yəni bütün hissələrilə işlənilir.

2) Yarım fiqur (tors) – Bu növ heykəllərdə təsvir olunan fiqur təxminən 70% işlənilir. Belə ki, baş, çiyinlər, qollar, və bədənin bir hissəsi (əsasən ayaqlar daxil edilmədən) heykəldə öz əksini tapır.

3) Büst – Büst adlandırılan heykəl nümunələri də yarım fiqur heykəllərə aid edilir. Belə ki, burada təsvir obyektinin əsasən başı və çiyinləri (qollar və ayaqlar daxil edilmədən) işlənilir.