Kətan üzərində portret

Bu portret nümunələri ən uzun ömürlü və ən sanballı əsərlər hesab edilə bilinər. Kətan üzərində çəkilən əsərlərin ömrü hətta əsrlərlə ölçülür. Burada əsasən yağlı boyadan istifadə edilir və illər keçdikcə, rəsm əsərinin dəyəri daha da artır. Siz bir deyil, bir neçə komponentdən ibarət, məsələn ailəvi portret və ya bəy & gəlinin birlikdə təsvir olunduğu portret də sifariş verə bilərsiniz.

Sifariş Et  Qaydaları oxu