Xidmətlər

Artlife Azerbaijan© təsviri incəsənət sahəsi üzrə fəaliyyət göstərməklə, bir neçə istiqamətdə xidmətlər təklif edir:

 Rəsm təlimləri – Bədii zövqün, estetik mədəniyyətin, vizual yaddaşın, mücərrəd və məntiqi təfəkkürün formalaşmasında təsviri incəsənətin çox böyük rolu vardır. Bu istiqamətdə Artlife Azerbaijan©-ın təqdim etdiyi Təsviri İncəsənət Təlimləri estetik dünyagörüşünün, daxili zənginliyin, qeyri-adi istedadın inkişaf etdirilməsi üzrə, həmçinin abituriyentlərə qabiliyyət imtahanını keçmək üzrə yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edir.

Rəsm və heykəl sifarişi qəbulu – Təsviri incəsənətin rəssamlıq və heykəltəraşlıq sahələrinin hər janr və stilinə uyğun sifariş qəbul edirik – Şəxsi ev və ya kiçik ofis üçün, o cümlədən kiməsə hədiyyə etmək üçün ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən edilən individual sifarişlər edə bilərsiniz.